мережеві проекти

З досвіду роботи
створення
мережевих проектів
у Рудківській  СЗШ І-ІІІ ступенів
 імені Володимира Жеребного
автор- Білинська- Слотило Оксана Валеріївна
заступник директора з навчально-виховної роботи
Мережевий   проект
«Віртуальна  лабораторія педагогічних інновацій»
Паспорт проекту
Місія інноваційного проекту:
        стимулювання інноваційної педагогічної діяльності та впровадження          дистанційної освіти й фахового спілкування
Мета проекту:
             створення  мережевого ресурсу  для  спільної діяльності педагогів школи, розміщення навчально-методичних матеріалів,  забезпечення  безперервності  та оперативності підвищення  кваліфікації  педагогів, їх професійної самореалізації та творчому зростанню.
      Проект передбачає створення Інтернет-середовища, що змінює зміст професійної діяльності педагогів  та  та проектування навчального процесу на базі засобів інформаційно-комунікаційних технологій, дозволяє організувати науково-методичний простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим вчителям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.
 Теоретична значущість проекту :
     полягає у розробці теоретико - методичного підґрунтя сучасного методичного консалтингу, впровадження дистанційних форм самоосвітньої діяльності вчителів, удосконалення ефективних форм методичної діяльності, розробці концептуальних положень під час дистанційної міжатестаційної освіти вчителів, що відповідає вимогам соціуму і потребам регіону.


Основними завданнями реалізації проекту є:
·        створення  мережевого ресурсу  для спільної діяльності педагогів ;
·        розміщення навчально-методичних матеріалів;
·        вивчення, адаптація та поширення нового педагогічного досвіду в галузі інформаційних технологій;
·        організація інформаційно-комунікаційного обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності;
·        здійснення системного керівництва процесом неперервної освіти педагогів;
·        створення безперешкодного доступу всіх категорій педагогів до мережевих ресурсів незалежно від місця проживання;
         надання методичної допомоги вчителям у навчально-виховній діяльності.                                                         
Очікувані результати проекту:
Створення віртуального методичного кабінету дасть можливість закладу отримати додатковий ресурс для вирішення удосконалення змісту шкільної освіти:
·        через новий педагогічний інструментальний, необхідний для реалізації в компетентісного підходу;
·        нові методики індивідуалізації освітнього процесу;
·        нові управлінські механізми підтримки педагогів по участі в науковому дослідженні школи;
·        створення партнерсько-мережевої взаємодії вчителів, учнів, батьків у побудові нового змісту освіти.
Учасники проекту: адміністрація школи, вчителі, учні школи, батьки
Консультанти: вчителі інформатики ,координатори методичних центрів школи
Координатор проекту:   Білинська-Слотило О.В. -   заступник директора
 з навчально-виховної роботи  Рудківської СЗШ І-ІІІ ступенів  імені                  Володимира Жеребного

       Терміни реалізації: 2016-2017 н.р.

       Продукт проекту: мережевий ресурс – сайт( адреса)
       Жанр проекту:мережевий проек

   Модель мережевого проекту
    Горизонтальна інтеграція контенту:
 Методична структура- містить схему методичної структури школи
 Планування та зміст роботи методичної ради-склад та план роботи методичної ради
Плани та зміст діяльності  методичних центрів-склад, плани діяльності методичних центрів
Планування та зміст роботи творчих груп- склад, плани діяльності творчих груп

Планування та зміст роботи над науково- методичною проблемою-планування ,етапи роботи над науково-методичною проблемою
Планування та організація НВП –методичні рекомендації,нормативно- правові документи
   Вертикальна інтеграція контенту:
  Опис змісту контенту
 Навчальні методичні  семінари-
 Сучасний урок- кластер містить інформацію про моделювання сучасних уроків з використанням Інтернет-контенту,використання програмного забезпечення в режимі Smart,використання аудіо та відеоконтенту,містить зразки моделей сучасних уроків.
 Віртуальні конференції - форма масового обговорення й узагальнення наукових, методичних питань, або створення рекомендацій стосовно їх вирішення. За структурою кластер містить програму конференцій з визначеним регламентом виступів, може передбачати пленарні й секційні засідання, заявлені тези та архів доповідей, інші форми комунікації: “круглі столи”, прес-конференції, дискусії тощо
 Конкурси- вміщує інформацію щодо переліку фахових конкурсів в яких учителі можуть прийняти участь та підвищити свою результативність, заявити про свої педагогічні можливості та знахідки.
  Проекти- кластер містить матеріали про методику створення , зміст та кращі зразки реалізованих проектів
  Майстер-класи-містить  вимоги до створення технологій означеної форми, родзинки передового педагогічного досвіду, витяги з досвіду роботи кращих вчителів  з індивідуальної освітньої проблеми вчителя.
  Відеобанк-скарбниця відеоматеріалів
  Фотогалерея- скарбниця фотоматеріалів
  Обмін досвідом-кластер створений для обміну думок щодо обміну досвідом між педагогами.
  Методична скарбниця- містить методичні рекомендації вчителів щодо технологій застосування або впровадження інноваційних педагогічних знахідок педагогів, методику застосування сучасних технологій,
прийомів, розробки уроків, календарне планування, презентації до уроків та
інші методичні матеріали вчителів.
   Дистанційний методичний порадник- пропонує вчителям інформацію щодо
новин у педагогічній науці, теоретичні викладки сучасних фахівців педагогіки.
також містить  матеріали, які допоможуть вчителю якісно підготуватися до атестації, скласти педагогічне портфоліо, узагальнити матеріали досвіду, моніторингові послуги з комплексної оцінки та самооцінки вчителя в атестаційному та межатестаційному процесі.
    Вебінар  -одна з найважливіших форм методичного спілкування -, що за умов застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій може проводитися в реальному і нереальному часі, фронтально й
індивідуально за допомогою Skype, відео- й телеконференцій, електронної
пошти
 Відеосемінар- з подальшою дискусією з розглянутої тематики, причому у педагогічному аспекті відеоваріант нічим невідрізняється від традиційного, тому що учасники процесу бачать один одногона екранах моніторів комп'ютера, або можуть обмінятися текстовими
  Форум – найпоширеніша форма спілкування у дистанційному вигляді, який може бути присвячений будь-якій  проблемі,  темі.  Модератор  форуму
(мережевий  адміністратор  -)  реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями,повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий, зі зміною форми процесу - веб -
конференція.
  Веб-квести-кластер містить інформацію та інструкції щодо створення квестів,тематику та терміни їх проведення.
  Мережеві проекти-кластер містить інформацію про методику створення
мережевих проектів та тематику майбутніх проектів.

Висновок
         Мережевий проект-дієвий Інтернет-ресурс надання методичних консалтингових послуг, пропонує відбір та впровадження ефективних сучасних форм педагогічного спілкування та діяльності, підвищення престижу й розширення діапазону послуг сфери методичного консалтингу. Така форма робота долає територіальні бар’єри щодо отримання досвіду, дозволяє підвищувати фаховий рівень шляхом самоосвіти.
       Інноваційна форма роботи створення мережевих проектів навчального дослідницького, розвивального, виховного змісту дозволяє педагогам здійснювати ефективну співпрацю як з колегами ,батьками та учнями.
Тематика мережевих проектів може торкатися на лише навчального змісту Наприклад мережевий проект «Місто моєї мрії» дозволить акумулювати думки щодо проблем у нашому містечку та шляхів їх вирішення .Його реалізація сприяє вихованню активної громадянської позиції і не тільки.,
Якщо учням запропонувати мережевий проект «Майдан- революція Гідності», то результатом і продуктом проекту стане літопис подій історичного сьогодення .Його безцінне значення полягає у самоусвідомленні учнями їхньої ролі як дослідників-літописців сучасної історії, справжніх патріотів своєї землі.
    Тематика навчальних проектів може бути різноманітною. Педагоги разом з учнями можуть дослідити Австралію чи екзотичну флору і фауну Південної Америки. Літератори можуть створити віртуальну «Хату-читальню», «Літературну вітальню», чи творчий проект «Мій Шевченко». Вчителі-біологи, для прикладу, можуть запропонувати мережевий проект «Фауна України», «Феномен пташиного польоту», міжпредметні проекти «Фрактали у природі».
 Вчителі інформатики та їхні учні можуть здійснити наступні проекти:«Лабораторія 3D дизайну» «Графіка та дизайн».
Отже,мережева  проектна технологія -сучасна дієва форма, яка дозволяє вийти з власною ініціативою за межі однієї школи не тільки вчителю ,а й учневі.


https://bilinov.blogspot.com/b/post-preview?token=XyvXRlUBAAA.NkpjRi3Wz9FarfFJa5WHB_QK1FYSnojHbEUbeGK4W--cNF8FcSZYuGSI6mHbk4EGEpbzoIA6G88rb5e8B1OJRw.jgWuNPR7cHEXeOxv4f9R6g&postId=8669287291724937492&type=PAGE


Немає коментарів:

Дописати коментар