методична рада

ПРОЕКТ
« Школа професійної адаптації»


Місія проекту: надати педагогам-початківцям методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів, з якими зустрічаються молоді вчителі, з метою підтримати їхню творчу наснагу, бажання плідно працювати.

  Тип проекту - практично орієнтований, колективний, довготривалий.

Керівник проекту:
- Білинська –Слотило О.В. заступник директора з НВР,вчитель англійської мови  Рудківської СЗШ І-ІІІ ст.


Обґрунтування

         Забезпечення трансєвропейської мобільності вчителя та учня –одне  з умов євроінтеграційного спрямування освіти на сучасному етапі. Переорієнтація освіти , її структурне реформування вимагає висококваліфікованого педагогічного підходу щодо реалізації  та забезпечення державного стандарту освіти. 

Зміст та ефективність навчально-виховного процесу в значній мірі залежить від науково - теоретичної, методичної, психологічної та професійної підготовки педагога. Запровадження новітніх технологій освіти вимагає від педагога не тільки ґрунтовних теоретичних знань предмету а й вмінь та компетентностей  щодо впровадження інформаційно-комунікативних особистісно орієнтованих та інтерактивних технологій. Досягнення високої якості освіти спонукає до поєднання навчальної та наукової діяльності педагога.  Створення умов для професійної адаптації, розвитку    компетенції  молодого педагога, стимулювання його до творчої діяльності у школі - важливий чинник у досягненні результату інтелектуальної переваги ,якісної підготовки школяра.
Завдання проекту

·        Виявлення проблем та створення умов для їх подолання у  процесі   професійної адаптації молодих педагогів
·        Здійснення науково-методичного супроводу та корекція діяльності молодих педагогів
·        Розвиток навиків планування роботи молодого педагога
·        Залучення до участі в роботі семінарів, конкурсах, методичних об’єднань
·        Розробка індивідуальних проектів та їх реалізація
·        Відвідування уроків, конференцій, засідань лабораторії педагогічних інновацій.
·        Активна  безпосередня участь проведенні педагогічних читань
·        Вироблення умінь використання новітніх педагогічних технологій
у навчально - виховному процесі.

n  Заходи на виконання завдань проекту

n  Етап орієнтування

·        Забезпечити участь молодих педагогів у реалізації проекту
·        Створити ініціативну групу досвідчених педагогів щодо надання систематичних консультацій молодим педагогам
·        Розробити графік консультацій


n  Етап розробки

·        Створити електронну науково - методичну та нормативно - правову базу та умови її використання педагогами;
·        Організувати навчання молодих педагогів щодо підвищення рівня комп’ютерної грамотності;
·        Розробити заходи щодо здійснення обміну досвідом у межах району, області , а також забезпечення умов обміну досвіду  в межах України за допомогою мережі Інтернет;
·        Створити електронну базу методичних матеріалів вчителів початкових класів та комфортні умови доступу до неї молодим педагогам;
·        Організувати та провести ряд семінарів з наступних тем:
1.     структура педагогічних умінь;
2.     науково - методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
3.     психолого-педагогічні аспекти діяльності вчителя;
4.     впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально - виховний процес;
5.     інформатизація навчально - виховного процесу;
·        контроль та корекція знань учнів в початкових класах;
·        ведення шкільної документації.

 Етап реалізації

·        Учасникам проекту розробити індивідуальні програми підвищення  загальнопедагогічного та професійного рівня
·        Учасникам проекту взяти активну участь у підсумковому етапі  під назвою«Творчий портрет»

Заходи та показники цільового проекту


Заходи та показники на виконання заходів
Термін виконання
Виконавці заходу
Фінансування
Очікувані результати
Джерела
Обсяг,
тис. грн.
1.
Розробити програму професійної адаптації молодих педагогів початкової школи:
1.1
Розробити програму професійної
адаптації молодого педагога

Вересень  2015рік
ІМЦО
Керівник проектуПрограма націлена  на підвищення професійних компетентностей  вчителів педагогічний стаж яких становить   від 1 до 3 років
1.2.
Створити методичні консультаційні пункти у всіх опорних школах
Вересень
2015 рік
ІМЦО
Заступники директорів з НВР опорних шкіл


Програма направлена на надання методичної допомоги вчителям початківцям
1.3.
Розробити програму та організувати курси комп’ютерної грамотності для вчителів початківців

Грудень  2015 рік
ІМЦО
Вчителі інформатики опорних шкіл


Програма передбачає підвищення та ефективність проведення уроків з допомогою інформаційно-комунікативних технологій
1.4.
Сприяти обміну досвіду у межах району, області через взаємовідвідування та створити умови обміну досвідом через мережу Інтернет
До травня
2020
ІМЦО
Керівник проекту


3000
Програма передбачає  підвищення кваліфікації через мережу обміну досвіду
1.5.
Розробити електронну бібліотеку методичних матеріалів, посібників вчителів початкових класів та створити комфортні умови доступу до неї молодим педагогам
Вересень   2018 рік
ІМЦО
Заступники директорів з НВР


Програма передбачає
Використання педагогічного досвіду вчителів початкової школи, популяризацію її серед молодих педагогів
2.
Організувати проведення семінарів для молодих педагогів з наступних тем:
2.1.
Планування навчально-виховного процесу:
вивчення пояснювальних записок навчальних програм, вивчення структури програм, планування роботи вчителя, складання календарних планів, робота з шкільною документацією.
Вересень 2016 рік
ІМЦО
Керівник проекту


Програма семінару передбачає інформування молодих педагогів щодо планування роботи та дотриманння інструкцій та виконання програм. Формування вміння планувати навчально-виховний процес

2.2
Організація навчально-виховного процесу
- Критерії навчальних досягнень в початковій школі;

- Вимоги навчальної програми;

Жовтень
2016
ІМЦО
Керівник проекту


Програма семінару передбачає ознайомлення молодих педагогів з критеріями оцінювання навчальних досягнень, змістом та вимогами навчальних програм2.3
Як зробити урок ефективним?
- вимоги до сучасного уроку, типи і структура уроків;

- планування та методика підготовки до уроку;

Відвідування майстер-класу досвідчених вчителів «Я роблю це так».
Листопад 2016
ІМЦО
Керівник проекту


Програма передбачає формування навиків моделювання сучасного уроку вчителями початківцями2.4
Психологічні аспекти сучасного уроку
- ознайомлення з працями психологів, вміння розв’язання педагогічних ситуацій;

- відвідування та психолог-педагогічний аналіз уроків вчителів-методистів, старших вчителів.
грудень
2016

ІМЦО
Керівник проекту


Програма спрямована на формування вміння молодих педагогів враховувати психологічні аспекти побудови сучасного уроку та вміння давати психолого-педагогічний аналіз уроку2.5
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес

- використання електронних підручників;

- моделювання сучасних уроків з мультимедійних супроводом.
ньсіче
2017

ІМЦО
Керівник проекту


Програма семінару передбачає ознайомлення молодих педагогів з перевагами використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках у початкових класах


2.6
Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій

- проектна діяльність;
- інтерактивні форми роботи;

-особистісно-орієнтоване навчання;
Лютий
2017
ІМЦО
Керівник проекту


Програма семінару передбачає формування вміння впроваджувати у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій


2.7
Творчий звіт, підсумок першого року навчання. Само презентація «Мої педагогічні знахідки»
- початок діагностування професійних якостей молодих педагогів;
- створення особистої карти професійно-значущих якостей.
квітень
 2017
ІМЦО
Керівник проекту


Програма передбачає презентацію педагогічних вмінь і навиків молодих педагогів
2.8
Оптимальне поєднання та доцільність використання нових методів навчання
- методика проведення інтерактивних вправ;
- методика організації навчальної дискусії.
Самооцінка якості і ефективності здійснення навчально-виховного процесу.
вересень
 2016

ІМЦО
Керівник проекту


Програма передбачає формування вміння доцільного використання та оптимального поєднання форм і методів під час проведення уроку


2.9
Диференційований підхід у навчально-виховному процесі

- переваги та проблеми застосування;

- вміння здійснювати диференційований підхід у навчанні;

- розробка циклу диференційованих завдань.
3
ІМЦО
Керівник проекту


Програма спрямована на формування навиків диференціації у навчально-виховному процесі


2.10
Організація виховної роботи
- ознайомлення з напрямками виховної роботи;
- психологічні аспекти здійснення виховного процесу в школі.ІМЦО
Керівник проекту


Програма передбачає ознайомлення вчителів початківців з основними напрямками виховної роботи та формами їх реалізації
2.11
Інтерактивне навчання
- переваги і зміст інтерактивного навчання;

- моделювання уроків з інтерактивними формами роботи;

- найпоширеніші види інтерактивної діяльності учнів на уроці.

2017Лютий 4
ІМЦО
Керівник проекту


Програма семінару передбачає формування навиків молодих педагогів щодо використання інтерактивних методів навчання
2.12
Підсумок проекту. Презентація індивідуальних проектів професійної адаптації «Мій творчий портрет».
Підбиття підсумків моніторингу професійних якостей молодих педагогів. Створення карти професійного росту вчителя.

ІМЦО
Керівник проекту


Підсумковий етап проекту передбачає висвітлення очікуваних результатів індивідуальних проектів професійної адаптації та презентація досвіду набутого під час здійснення проекту.
3.
Організувати роботу дискусійної зали та обговорити наступні питання з молодими педагогами
3.1.3.23.3

3.4
«Професійна спрямованість особистості педагога».
Педагогічна майстерність - невід’ємна частина творчого успіху.
Самоменеджмент учителя.
Проектування професійної діяльності вчителів

 Методисти
ІМЦО


Програма діяльності дискусійної зали молодих педагогів передбачає формування професійних компетентностей  через спілкування з колегами
Немає коментарів:

Дописати коментар