понеділок, 13 червня 2016 р.

Мережеві проекти у методичній діяльності школи

З досвіду роботи
створення
мережевих проектів
у Рудківській  СЗШ І-ІІІ ступенів
 імені Володимира Жеребного
автор Білинська- Слотило Оксана Валеріївна
заступник директора з навчально-виховної роботи
Мережевий   проект
«Віртуальна  лабораторія педагогічних інновацій»
Паспорт проекту
Місія інноваційного проекту:
        стимулювання інноваційної педагогічної діяльності та впровадження          дистанційної освіти й фахового спілкування
Мета проекту:
             створення  мережевого ресурсу  для  спільної діяльності педагогів школи, розміщення навчально-методичних матеріалів,  забезпечення  безперервності  та оперативності підвищення  кваліфікації  педагогів, їх професійної самореалізації та творчому зростанню.
      Проект передбачає створення Інтернет-середовища, що змінює зміст професійної діяльності педагогів  та  та проектування навчального процесу на базі засобів інформаційно-комунікаційних технологій, дозволяє організувати науково-методичний простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим вчителям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.
 Теоретична значущість проекту :
     полягає у розробці теоретико - методичного підґрунтя сучасного методичного консалтингу, впровадження дистанційних форм самоосвітньої діяльності вчителів, удосконалення ефективних форм методичної діяльності, розробці концептуальних положень під час дистанційної міжатестаційної освіти вчителів, що відповідає вимогам соціуму і потребам регіону.


Основними завданнями реалізації проекту є:
·        створення  мережевого ресурсу  для спільної діяльності педагогів ;
·        розміщення навчально-методичних матеріалів;
·        вивчення, адаптація та поширення нового педагогічного досвіду в галузі інформаційних технологій;
·        організація інформаційно-комунікаційного обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності;
·        здійснення системного керівництва процесом неперервної освіти педагогів;
·        створення безперешкодного доступу всіх категорій педагогів до мережевих ресурсів незалежно від місця проживання;
         надання методичної допомоги вчителям у навчально-виховній діяльності.                                                          
Очікувані результати проекту:
Створення віртуального методичного кабінету дасть можливість закладу отримати додатковий ресурс для вирішення удосконалення змісту шкільної освіти:
·        через новий педагогічний інструментальний, необхідний для реалізації в компетентісного підходу;
·        нові методики індивідуалізації освітнього процесу;
·        нові управлінські механізми підтримки педагогів по участі в науковому дослідженні школи;
·        створення партнерсько-мережевої взаємодії вчителів, учнів, батьків у побудові нового змісту освіти.
Учасники проекту: адміністрація школи, вчителі, учні школи, батьки
Консультанти: вчителі інформатики ,координатори методичних центрів школи
Координатор проекту:   Білинська-Слотило О.В. -   заступник директора
 з навчально-виховної роботи  Рудківської СЗШ І-ІІІ ступенів  імені                  Володимира Жеребного

       Терміни реалізації: 2016-2017 н.р.

       Продукт проекту: мережевий ресурс – сайт( адреса)
       Жанр проекту:мережевий проек

   Модель мережевого проекту
    Горизонтальна інтеграція контенту:
 Методична структура- містить схему методичної структури школи
 Планування та зміст роботи методичної ради-склад та план роботи методичної ради
Плани та зміст діяльності  методичних центрів-склад, плани діяльності методичних центрів
Планування та зміст роботи творчих груп- склад, плани діяльності творчих груп

Планування та зміст роботи над науково- методичною проблемою-планування ,етапи роботи над науково-методичною проблемою
Планування та організація НВП –методичні рекомендації,нормативно- правові документи
   Вертикальна інтеграція контенту:
  Опис змісту контенту
 Навчальні методичні  семінари-
 Сучасний урок- кластер містить інформацію про моделювання сучасних уроків з використанням Інтернет-контенту,використання програмного забезпечення в режимі Smart,використання аудіо та відеоконтенту,містить зразки моделей сучасних уроків.
 Віртуальні конференції - форма масового обговорення й узагальнення наукових, методичних питань, або створення рекомендацій стосовно їх вирішення. За структурою кластер містить програму конференцій з визначеним регламентом виступів, може передбачати пленарні й секційні засідання, заявлені тези та архів доповідей, інші форми комунікації: “круглі столи”, прес-конференції, дискусії тощо
 Конкурси- вміщує інформацію щодо переліку фахових конкурсів в яких учителі можуть прийняти участь та підвищити свою результативність, заявити про свої педагогічні можливості та знахідки.
  Проекти- кластер містить матеріали про методику створення , зміст та кращі зразки реалізованих проектів
  Майстер-класи-містить  вимоги до створення технологій означеної форми, родзинки передового педагогічного досвіду, витяги з досвіду роботи кращих вчителів  з індивідуальної освітньої проблеми вчителя.
  Відеобанк-скарбниця відеоматеріалів
  Фотогалерея- скарбниця фотоматеріалів
  Обмін досвідом-кластер створений для обміну думок щодо обміну досвідом між педагогами.
  Методична скарбниця- містить методичні рекомендації вчителів щодо технологій застосування або впровадження інноваційних педагогічних знахідок педагогів, методику застосування сучасних технологій,
прийомів, розробки уроків, календарне планування, презентації до уроків та
інші методичні матеріали вчителів.
   Дистанційний методичний порадник- пропонує вчителям інформацію щодо
новин у педагогічній науці, теоретичні викладки сучасних фахівців педагогіки.
також містить  матеріали, які допоможуть вчителю якісно підготуватися до атестації, скласти педагогічне портфоліо, узагальнити матеріали досвіду, моніторингові послуги з комплексної оцінки та самооцінки вчителя в атестаційному та межатестаційному процесі.
    Вебінар  -одна з найважливіших форм методичного спілкування -, що за умов застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій може проводитися в реальному і нереальному часі, фронтально й
індивідуально за допомогою Skype, відео- й телеконференцій, електронної
пошти
 Відеосемінар- з подальшою дискусією з розглянутої тематики, причому у педагогічному аспекті відеоваріант нічим невідрізняється від традиційного, тому що учасники процесу бачать один одногона екранах моніторів комп'ютера, або можуть обмінятися текстовими
  Форум – найпоширеніша форма спілкування у дистанційному вигляді, який може бути присвячений будь-якій  проблемі,  темі.  Модератор  форуму
(мережевий  адміністратор  -)  реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями,повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий, зі зміною форми процесу - веб -
конференція.
  Веб-квести-кластер містить інформацію та інструкції щодо створення квестів,тематику та терміни їх проведення.
  Мережеві проекти-кластер містить інформацію про методику створення
мережевих проектів та тематику майбутніх проектів.

Висновок
         Мережевий проект-дієвий Інтернет-ресурс надання методичних консалтингових послуг, пропонує відбір та впровадження ефективних сучасних форм педагогічного спілкування та діяльності, підвищення престижу й розширення діапазону послуг сфери методичного консалтингу. Така форма робота долає територіальні бар’єри щодо отримання досвіду, дозволяє підвищувати фаховий рівень шляхом самоосвіти.
       Інноваційна форма роботи створення мережевих проектів навчального дослідницького, розвивального, виховного змісту дозволяє педагогам здійснювати ефективну співпрацю як з колегами ,батьками та учнями.
Тематика мережевих проектів може торкатися на лише навчального змісту Наприклад мережевий проект «Місто моєї мрії» дозволить акумулювати думки щодо проблем у нашому містечку та шляхів їх вирішення .Його реалізація сприяє вихованню активної громадянської позиції і не тільки.,
Якщо учням запропонувати мережевий проект «Майдан- революція Гідності», то результатом і продуктом проекту стане літопис подій історичного сьогодення .Його безцінне значення полягає у самоусвідомленні учнями їхньої ролі як дослідників-літописців сучасної історії, справжніх патріотів своєї землі.
    Тематика навчальних проектів може бути різноманітною. Педагоги разом з учнями можуть дослідити Австралію чи екзотичну флору і фауну Південної Америки. Літератори можуть створити віртуальну «Хату-читальню», «Літературну вітальню», чи творчий проект «Мій Шевченко». Вчителі-біологи, для прикладу, можуть запропонувати мережевий проект «Фауна України», «Феномен пташиного польоту», міжпредметні проекти «Фрактали у природі».
 Вчителі інформатики та їхні учні можуть здійснити наступні проекти:«Лабораторія 3D дизайну» «Графіка та дизайн».
Отже,мережева  проектна технологія -сучасна дієва форма, яка дозволяє вийти з власною ініціативою за межі однієї школи не тільки вчителю ,а й учневі

неділя, 12 червня 2016 р.

ПРОЩАВАЙ ,РІДНА ШКОЛО!!!


Використання ІКТ у вивченні іноземної мови

З досвіду роботи
вчителя англійської мови
Рудківської СЗШ І-ІІІ ступенів
Самбірського району
Львівської області
Білинської- Слотило О.В.
         Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації
 Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету. Це – навіть, не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа.
Тому саме вчитель має виховувати бажання застосовувати улюблену іграшку для здійснення навчання.
   Саме  такі вимоги торкнулися і навчання англійської мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, навчаючі комп’ютерні програми і т.п.
      У вивченні іноземної мови   специфіка комп'ютера  як засоба навчання допомагає вчителю з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання цікавішим і більш творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуальності та диференційованого підходу у навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня. На уроках  англійської мови вчитель  найчастіше використовує:
- електронні підручники і посібники, що демонструються за допомогою комп'ютера і мультимедійного проектора;
- інтерактивні дошки;
- електронні енциклопедії і довідники;
- освітні ресурси Інтернету;
- науково-дослідні роботи і проекти;
- матеріали для дистанційного навчання, дистанційне навчання. 
 Електронні підручники і посібники, що демонструються   за допомогою комп'ютера та  мультимедійного проектора.
У навчальній діяльності  наявні  два види  таких посібників: готові (на дисках, в системі Інтернет) і ті, що  готую  самостійно  для  конкретного уроку.:електронні словники, динамічні таблиці ,проектні роботи, тестові завдання, опорні схеми лексичного та граматичного характеру,віртуальні екскурсії Стало все більше готових електронних підручників і посібників для вивчення іноземної мови. Безперечними перевагами таких підручників, з одного боку, є їх мобільність,   доступність зв'язку з комп'ютерними   мережами,  адекватність  рівню розвитку сучасних  наукових знань.  З іншого боку, створення електронних підручників сприяє рішенню і такої проблеми, як постійне оновлення  інформаційного  матеріалу. У  них  містититься велика кількість вправ і прикладів, детально ілюструються в динаміці різні види інформації            
      Враховуючи вікові або психологічні особливості конкретного класу, найчастіше   підбираю і складаю наочний матеріал. Важливою  складовою  підготовки  матеріалу і  подальшого  використання  комп'ютера  або  проектора  є  програма Power Point, яка дозволяє зробити урок яскравішим на різних етапах і допомагає  пробудити інтерес школяра до англійської мови. Завдяки  даній програмі можна використовувати різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові та відеофрагменти Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії.  ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.
                                    
Традиційне вивчення теми , або розділу закінчується повторенням, закріпленням і узагальненням. Всі ці елементи  об'єдную та пропоную учням створити мультимедійний проект. Так учні 5 класу створили ряд проектів: «My working day», «Appearance», «We are all of many colors» ,«Healthy stile of life»                                    Значну увагу намагаюсь приділяти  творчій  роботі, що втілюється у підготовці та реалізації проектів .  Тим самим  створюю  сприєтливе середовище для розвитку творчого потенціалу учнів  Проектна   діяльність  підвищує   мотивацію  до  вивчення  іноземної мови,  сприяє  набуттю  досвіду  виступу  перед аудиторією і, як результат, підвищує самооцінку учнів. Проектна діяльність сприяє  ,  розвиває міжпредметні зв'язки, формує комунікативну і інформаційну компетенції і підвищує ефективність навчання. Так учні 10 класу готували проекти: «Сhoose the carreer», «Family Relationship» та інші.
   Діти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації.
Цікаві види роботи  пропоную учням щодо створення міні-пректів для прідтримкм монологічного мовлення. Наприклад,створити слайди для підтримки монологу з відповідної теми.
         Часто на уроках   використовую  інтерактивну дошку
Інтерактивна дошка  - це пристрій, що дозволяє вчителеві об'єднати два різні інструменти: екран для відображення інформації і звичайну маркерну дошку.  Це дозволяє показувати слайди, відео, робити позначки, малювати, креслити різні схеми, як на звичайній дошці, в реальному часі наносити на проектоване зображення позначки, вносити будь-які зміни і зберігати їх вигляді комп'ютерних файлів для подальшої роботи. Доцільність використання можливостей дошки  у писемному мовленні дуже значна
 Створення  електронних  словників сприяє пошуку інформації і демонстрації мовних закономірностей, що і дає можливість засвоїти навчальний матеріал.набагато краще і швидше.
  Також використовую готові електронні словники ,де звукові засоби   відтворюють  вимовуОкрім того, можливість використання практично будь-якого словника через інтернет економить час і сили, спррияє творчій роботі учня на уроці.
 Так словник  «Lingvo» з найбільшою і сучасною електронною базою. Він дозволяє надати довідково-інформаційну підтримку, оскільки це автоматизований довідник і з граматики, в якому діє система виявлення граматичних помилок на морфологічному рівні, дозволяє працювати над лексикою учнів – підбір синонімів і антонімів, допомагає при перекладі. У словнику можна знайти приклади використання слів, форми слів, визначення.сп
 Можливості використання Інтернет - ресурсів безмежні. Глобальна мережа Інтернет створює сприятливі умови для здобуття будь-якої необхідної учням та вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: новини, країнознавчий матеріал, зарубіжну літературу, тощо. На уроках іноземної  мови  учні  мають змогу побувати в  навчальному інтернет-середовищі Інтернет дозволяє  вирішити   цілий ряд  дидактичних  завдань:  сформувати навики й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі (автентичні тексти); удосконалювати уміння письмової мови школярів,  використовуючи  сайти  соціальних мереж англомовних країн або просто електронну пошту; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до  вивчення  англійської мови, розвивати навички аудіювання й допомагати у вивченні граматики.
І найголовніше те, що Інтернет дозволяє продемонструвати учнями практичне вживання іноземної мови. З метою полегшення навчальної комунікації створила власний блог , на сторінках якого поміщені матеріали для учнів,також  здійснюю листування з учнями через електронну пошту ,де вони присилають свої проекти,.листи, чи просто творчі завдання.
Інтернет - це великий вирівнювач можливостей в галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар'єри та економить час. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови.
Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв'язку є SkypеКористувачі мають можливість встановити миттєвий  голосовий  зв'язок  з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього даних програм (або подзвонити на звичайний стаціонарний телефон), або спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість підключення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх в чат один-на-один або організувати конференцію, так званий груповий чат.
Такі чати, при використанні їх в педагогічних цілях, відкривають нові можливості у викладанні іноземної мови. Використовуючи чат і голосовий зв'язок, можна:
•·проводити уроки-проекти з учнями  інших країн;
•·обговорювати теми з|| гостем-представником іншої країни, що є компетентним| в тій або іншій галузі наукового знання;
•·пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту учня  і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в країні. Дізнайтеся його ім'я, інтереси, и т.п., розкажіть про себе і так далі»
•·функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок і тому
Можна  виділити  кілька видів педагогічного чату:
•· чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання - це практика говоріння, аудіювання і письма мовою, що вивчається;
•· чат, спрямований на вирішення певної  навчальної цілі (collaborative task-oriented chat);
•· чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat)
•·чат, спрямований на відпрацювання якогось певного матеріалу або дії (practice chat); наприклад, чат-інтерв'ю;
•· оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger в  процес напвчання  дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці:
Сучасність пред’являє усе більш високі вимоги до навчання практичному володінню іноземною мовою в повсякденному спілкуванні і професійній сфері. Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її передачі, збереження й обробки є неефективними. Використання інформаційних технологій розкриває величезні можливості комп’ютера як засобу навчання. Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовні і мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня. 

 Список використаної та рекомендованої літератури

1. Азимов Є. Г. «Матеріали Інтернету на уроках англійської мови» //Іноземні мови в школі .- 2001.- №1.- С 25-27
2. Алтуфьєва А. А.. Деякі основні проблеми створення загальної мови спілкування в системі Інтернет. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/altufjeva.html Назва з екрану.
3. Вільямс Р., Маклі К., «Комп’ютер  у школі».-К.:Вища школа, 2005.-267с.
4. Владимирова Л. П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу http://virtlab.ioso.ru/method.htm#
5. Гаврилов Б. В.. Плюси і мінуси комп’ютеризованого навчання іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html Назва з екрану.
6. Еремин Ю. В., Методичні аспекти використання комп’ютерної техніки в навчанні іноземній мові. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/eremin.html Назва з екрану.
7. Зимова І. А., «Психологічні аспекти навчання говорінню іноземною мовою». - М.:Освіта, 1978.-245с.
8. Ільїн Е.Л., Курдюкова Н.А. «Спрямованість на оцінку» //Іноземні мови в школі .- 2006.- №7.- С 15-17
9. Ільїн Є. Л., Курдюкова Н.А. «Спрямованість на одержання знань» //Іноземні мови в школі .- 2008.- №3.- С 22-23
10. Калашник Д. М.. Мультимедійні довідкові комплекти в підготовці перекладача. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/kalashnik.html Назва з екрану.
11. Карамишева І. В.. Інтернет як засіб навчання іншомовної письмової мови. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/karamysheva.html Назва з екрану.
12. Каспин І. В., Сегаль М. М.. Нові технології в навчанні іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/kaspinandsegal.html Назва з екрану.понеділок, 6 червня 2016 р.

Рудківська СЗШ І-ІІІ ступенів імені Володимира Жеребного укомплектована педагогічними кадрами.Потенціал педагогічних працівників забезпечує якісний навчально-виховний процес. Кожен педагог володіє новітніми педагогічними технологіями ,активно використовує засоби ІКТ у навчально-виховному процесі. Значна частина педагогічних кадрів продукує і реалізовує інноваційні ідеї, створює різноманітні мультимедійні засоби навчання. Учителі вміло моделюють сучасні нетрадиційні уроки.

    Володіння засобами ІКТ дозволяє вчителям активно використовувати Інтернет -ресурс,створювати власні електронні засоби дистанційної підтримки навчально-виховного процесу.